VOICEE

NET PROMOTER

metodologie, které věříme

KONTAKT

+420 775 018 234, info@voicee.eu

 

SPOTŘEBITEL

HLAS ZÁKAZNÍKA

SPOTŘEBITELSKÁ ZPĚTNÁ VAZBA VHODNÁ
JAKO PLATFORMA PRO SDÍLENÍ SPOKOJENOSTI
MEZI ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ

VAŠE KNIHA PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ

Projekt vám umožňuje sdílet vaše názory a zkušenosti se společnostmi, s jejichž produkty a službami se každodenně setkáváte.
Hodnotíte je pomocí metodologie Net Promoter, můžete přidat i svou konkrétní zpětnou vazbu prostřednictvím komentáře nebo se zapojit do diskuse
k jednotlivým společnostem. To vše bez nutné registrace. Chcete-li ohodnotit společnost, která v systému není zavedena, můžete ji snadno přidat.

AKTUÁLNÍ SKÓRE A HITPARÁDA

U každé společnosti snadno najdete její aktuální skóre. Nejlépe a nejhůře hodnocené společnosti se zobrazují hned na úvodní straně webu.

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR A HODNOŤTE

HLASZAKAZNIKA.CZ

 

PODNIKATEL / MALÁ FIRMA

CLIENT SNAPSHOT

JEDNODUCHÝ NÁSTROJ K ZÍSKÁVÁNÍ
ZPĚTNÉ VAZBY OD ZÁKAZNÍKŮ
A K MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI

MĚŘENÍ ZPĚTNÉ VAZBY S GLOBÁLNÍMI ZKUŠENOSTMI

Client snapshot je inspirován globální platformou pro získávání jednoduché vztahové zpětné vazby, kterou využívá přes 300 000 zákazníků z celého světa. Platforma poskytuje jednoúrovňovou zpětnou vazbu k 5 základním otázkám nebo strukturovanou dvouúrovňovou zpětnou vazbu ve formátu 1Net Promoter + 4x4. Na základě zpětné vazby zjistíte, kolik máte propagátorů a kolik kritiků a kterým oblastem byste měli věnovat větší péči. Nástroj je možné využít jednorázově, nebo opakovaně.

REALIZACE VE 4 KROCÍCH

Přípravná fáze trvá max. 1-2 týdny, realizace pak dle potřeby, a to vše ve 4 krocích:
1. Stejně jako u většiny společností můžeme využít základní otázky, nebo pro vás společně vytvoříme speciální sadu otázek.
2. Nastavíme platformu a odešleme jednoduchou a personifikovanou žádost o zpětnou vazbu až 1000 vašich zákazníků. Odpověď jim nezabere víc než 1 minutu,
a nebude je proto příliš obtěžovat (jako většina průzkumů spokojenosti). Díky tomu může návratnost odpovědí dosáhnout až 60 %.
3. Vyhodnotíme výsledky, připravíme základní score board, identifikujeme nespokojené zákazníky a doporučíme hlavní oblasti ke zlepšení.
Jestliže použijeme 4 standardní otázky, dostanete automaticky porovnání s benchmarkem.
4. V případě opakovaného měření můžeme výsledky automaticky zveřejňovat na vašem webu nebo sociálních sítích.
Zároveň je integrujeme do vašeho CRM systému.

POZNEJTE, JAK MOC VÁS VAŠI KLIENTI MAJÍ RÁDI

CLIENTSNAPSHOT.CZ

STŘEDNÍ / VELKÁ FIRMA

CUSTOMER GAUGE

TRANSAKČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA VHODNÁ
PRO STŘEDNÍ FIRMY I VELKÉ KORPORACE

ZPĚTNÁ VAZBA ZÁKAZNÍKŮ JAKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ

Customer Gauge je nizozemsko-britská společnost poskytující globálně unikátní software pro průběžnou, transakční a integrovanou zpětnou vazbu
na základě metodologie Net Promoter, který využívají firmy jako strategický nástroj řízení.

ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Transakční zpětná vazba vám na rozdíl od vztahové zpětné vazby umožní proaktivně a segmentovaně řídit životní cyklus vašich zákazníků a cíleně
a efektivně vynakládat prostředky na marketingové a prodejní iniciativy. Kontinuální zpětná vazba umožňuje řešení v reálném čase – tedy řešení
aktuálních problémů daného dne/regionu/oblasti. To posílí kvalitu vztahu a úroveň komunikace s vašimi zákazníky.
Integrovaná zpětná vazba zajistí stejné měření ve všech oblastech působení (B2S, B2B, B2C i B2E). Taková úroveň a struktura zpětné vazby
vám umožní vytvořit zákaznicky orientovanou společnost, v níž se bude každý její článek chovat prozákaznicky.

ČAS NA IMPLEMENTACI

Implementace nástroje trvá méně než 8 týdnů. Nad rámec 4 kroků vztahové zpětné vazby doporučujeme nominovat tzv. ambasadora NPS,
který se stane ombudsmanem zákaznické orientace napříč celou firmou.

POTKEJTE SVÉHO TECHNOLOGICKÉHO PARTNERA

CUSTOMERGAUGE.COM

ODVĚTVÍ

FACTUM

ODVĚTVOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA PRO UCELENÉ
SKUPINY DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ

PRŮZKUMY ODVĚTVÍ

Factum je dánská výzkumná agentura s více než 20letou zkušeností v oblasti odvětvových průzkumů.

BENCHMARKOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA

Nabízí až 30 hlavním dodavatelům v daném odvětví pravidelné roční benchmarkové zpětné vazby, které ukazují, jak vybrané dodavatele vnímají
klíčoví lidé s rozhodujícími pravomocemi u 10 nejvýznamnějších odběratelů. Zpětná vazba zahrnuje 17 zásadních oblastí obchodního vztahu,
jako jsou ziskovost, kvalita obchodních vztahů, marketingová podpora, úroveň zásobovacího řetězce ad.

OBSAH ZPĚTNÉ VAZBY

1. Zpětná vazba zahrnuje:
- vnímání vzhledem k průměru v odvětví,
- vnímání vzhledem k nejlepšímu v oboru ("best-in-class"),
- vnímání ve srovnání s ostatními hráči v oboru,
- úroveň vnímání klíčových obchodních parametrů a dodavatelů (značky),
- vývoj v čase.
2. Výzkumná zpráva shrnuje silné a slabé stránky a poukazuje na oblasti možného zlepšení.
3. Interaktivní nástroj Action Planner® pomůže firmě lépe plánovat budoucí aktivity a řídit cíle tam, kde je to potřeba z pohledu zákazníků.

ZJISTĚTE POZICI SVÉ SPOLEČNOSTI

FACTUM.EU

METODOLOGIE

NET PROMOTER

METODOLOGIE ZNAČNĚ OBLÍBENÁ
DÍKY SVÉ JEDNODUCHOSTI
A VAZBĚ NA RŮST SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ OTÁZKA

Net Promoter je metodologie, která měří loajalitu vašich zákazníků, a současně metoda k získání a použití jejich zpětné vazby ke zvýšení výkonnosti
společnosti. Metodologie byla vyvinuta firmami Satmetrix a Bain & Company a Fredem Reichheldem. Koncept byl nejprve propagován prostřednictvím
Reichheldovy knihy The Ultimate Question. Poté ho přejali vedoucí společností na celém světě a využívají ho jako standard měření
a zlepšování loajality svých zákazníků.

LOAJÁLNÍ ZÁKAZNÍCI SE VYPLATÍ

Propagátoři a kritici se vyznačují naprosto odlišným chováním a samozřejmě také zcela odlišnými ekonomickými efekty pro společnosti.

CESTA KE ZLEPŠENÍ

Net Promoter skóre pomáhá vedení společnosti definovat její misi a podnítit u zaměstnanců smysl pro zodpovědnost za budování vztahů se zákazníky. To je jediná cesta, jak dlouhodobě udržet prosperitu a organický růst.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

NETPROMOTER.CZ

COPYRIGHT VOICEE © 2014-2017

Realizace a SEO: LOTOFIDEA s.r.o.